Norstedts stora svenska ordbok 1.2

Source:Norstedts Forlagsgrupp AB

Norstedts stora svenska ordbok är ett synnerligen användbart hjälpmedel för alla som i sitt arbete, i sina studier eller hemma behöver en aktuell och omfattande ordbok. Ordboken omfattar 100.000 ord och fraser. Den innehåller allmänspråkliga ord och fraser men även ord från en mängd fackområden.

Norstedts stora svenska ordbok ger snabba förklaringar av svåra ord och uttryck, men även mer utförliga uppgifter om ordens betydelser och nyanser. Ordklass ges för samtliga uppslagsord och för substantiv, adjektiv och verb anges även böjning. Vidare får man ett mycket stort antal exempel på hur orden bildar sammansättningar och hur de används i fraser och uttryck.

Som ett mycket användbart komplement finns ett avsnitt om svensk grammatik samt en kortfattad text om svenska helger och högtider. Dessutom finns det en digital karta.

Vill du testa dina kunskaper i svenska och utöka ditt ordförråd? Då använder du den quiz som följer med. För t.ex. alla som ska skriva högskoleprovet är det en mycket bra förberedelse.

Norstedts stora svenska ordbok är utvecklad av en forskargrupp vid Göteborgs universitet i samarbete med Norstedts.

Norstedts har ett välkänt sortiment av standardordböcker framtagna i samarbete med Svenska Akademien, Språkrådet, framstående representanter för olika universitetsinstitutioner med flera. I sortimentet finns ordböcker för alla nivåer, för såväl nybörjaren som den avancerade översättaren. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom ny teknik.

Last Updated:2015-06-10 13:09:15
License:paid
File size:1.39MB
OS:Android

Related Downloads